Newsletter Subscription

Search

DoMEn škola programiranja 2021: C++

Ovdje ćeš naći početni kurs u programskom jeziku C++ namijenjen početnicima, osnovcima (VII, VIII i IX razred) i srednjoškolcima koji do sada nisu učili programiranje, a žele da se oprobaju.
Format: onlajn video
Trajanje: 8h 50min
Broj časova: 9 časova
Cijena: besplatno

Program kursa

I dio
U ovom videu, zajedno sa profesorom Goranom Šukovićem, instaliraćeš alat za rad u programskom jeziku C++.

II dio
Imaš instaliran CODE::BLOCKS iz prethodnog videa? Upoznaj se sa ovim radnim okruženjem i isprati sve korake i objašnjenja profesora Gorana Šukovića. Spremi se za sledeći video – radimo naš prvi zadatak!

III dio
Sada kada smo instalirali i upoznali radno okruženje, vrijeme je za zadatke! Ovo je posljednji dio prvog časa za kurs C++ DoMEn škole programiranja.

 

 

 

I dio
Ovo je prvi dio drugog časa kursa u programskom jeziku C++. U ovom videu sa profesorom Goranom Šukovićem upoznaješ aritmetičke operatore.

II dio
Pogledaj i drugi dio drugog časa kursa u programskom jeziku C++. U ovom videu nastavljaš da učiš o aritmetičkim operatorima, a na samom kraju časa ti profesor Goran postavlja izazov.

 

 

I dio
Druženje započinjemo izradom domaćeg zadatka od prošlog časa. Pogledaj kako je zadati problem riješio profesor Goran Šuković.

II dio
Profesor Goran Šuković u ovom videu pokazuje kako se dodaje biblioteka – cmath.

III dio
U ovom videu, zajedno sa profesorom Goranom Šukovićem radite sljedeći zadatak – učitate dva realna broja i odredite koliko je rastojanje između njih na brojnoj osi.


IV dio
Nastavljamo sa upoznavanjem novih naredbi. Ovog puta radimo jednostavan zadatak uz pomoć naredbe if.

 

I dio
Četvrti čas u programskom jeziku C++ počinje upoznavanjem sa operatorom “I”.

II dio
U ovom videu, saznaćeš kako se relacioni operator “OR” odnosno “ili” koristi u programskom jeziku C++.

III dio
Cilj ovog videa je da se upoznaš sa ciklusima i time završavamo naš četvrti čas.

 

 

 

I dio

Tokom ovog časa nastavljamo priču o ciklusima i upoznajemo nove funkcije.

II dio

U ovom videu vježbamo i treću naredbu za ciklus u programskom jeziku C++, a koja je to naredba i kako se koristi, saznaj brzo u našem videu.

III dio

U prethodnim videima sve naredbe koje su bile unutar ciklusa izvršavale su se određeni broj puta. Na ovom primjeru pokazujemo ciklus za koji ne znamo koliko puta će naredbe unutar njega da se izvrše. Zvuči izazovno, zar ne? Riješi zajedno sa profesorom Goranom Šukovićem zadati problem i pogledaj do kraja naš posljednji primjer za peti čas u programskom jeziku C++.

 

I dio
U prethodnih nekoliko lekcija upoznali smo se sa ciklusima (petljama) u programskom jeziku C++. Sada produbljujemo naše znanje radeći nove takmičarske zadatke koji se rješavaju upravo primjenom ciklusa.

II dio
Radimo novi zadatak koji će nam poslužiti da ilustrujemo kako sve koristimo cikluse, a biće malo drugačiji od ostalih i po tome što sadrži nizove. Pogledaj ovaj video, a onda šesti čas nastavljamo još jednim zanimljivim zadatkom!

III dio
Pokazujemo još jedan primjer koji koristi cikluse, ali ovog puta radimo “cikluse unutar ciklusa”.

 

I dio

I današnju lekciju donosi ti Goran Šuković, predavač DoMEn škole programiranja.

II dio
Pogledaj i nastavak časa o nizovima. Ne zaboravi i da učestvuješ u DoMEn kupu i testiraš znanje koje si stekao/la tokom naše online škole.

 

 

Da bi ispratio/la ovaj čas pogledaj prethodni uvod u nizove na ovim linkovima – I dio časa https://bit.ly/3swtxG2 i II dio časa – https://bit.ly/3HxkDMX.

I dio
U ovom videu, zajedno sa profesorom Goranom Šukovićem, upoznaj višedimenzionalne nizove!

II dio
U prošloj lekciji upoznali smo se sa višedimenzionalnim nizovima, a sada već krećemo sa izradom zadataka, kreiramo tabele i popunjavamo podatke koji nedostaju. Otvori svoj CodeBlocks program – počinje zabava!

Drugi kursevi:

8-16 godina

DoMEn škola programiranja 2021: Scratch

Zanima te kreiranje interaktivnih priča, igara i animacija? Scratch je besplatan programski jezik pomoću kojeg ćeš na zabavan način savladati osnovne pojmove programiranja.
14-18 godina

DoMEn škola programiranja 2021: Java

Želiš da učiš o najpopularnijem programskom jeziku Java? Pogledaj besplatan kurs i na lak i zabavan način počni da pišeš svoje prve programe.