Newsletter Subscription

DoMEn škola programiranja 2021: Java

Želiš da se oprobaš u programiranju i naučiš osnove programskog jezika Java? Uz profesora Gorana Šukovića upoznaj se sa ovim najpopularnijim programskim jezikom i počni da pišeš svoje prve programe. Kurs se sastoji od 5 časova.
Format: onlajn video kurs
Trajanje: 6h 10min
Broj časova: 5
Cijena: besplatno

Program kursa

I dio

Počinjemo sa programiranjem! 🙂
Na prvom času profesor Goran Šuković ti predstavlja alate potrebne za pisanje programa u najpopularnijem programskom jeziku Java.

II dio

U ovom videu saznaćeš više o strukturi programskog jezika Java, a profesor Goran Šuković te uči i kako da kreiraš Java project, kao i mnoge druge detalje vezane za ovaj programski jezik.

III dio

Nastavljamo sa lekcijom o tome kako da napišeš program koji izračunava površinu, obim i dužinu dijagonale pravougaonika. Dakle, u posljednjem dijelu prvog časa učimo o raznim aritmetičkim operacijama u programskom jeziku Java.

 

I dio
Na drugom času govorimo o primitivnim tipovima za cijele brojeve. Naučićeš kako da napraviš nekoliko promjenljivih različitih tipova i koje su razlike između njih.

II dio
U ovom dijelu ti profesor Goran Šuković otkriva nešto više o primitivnim tipovima kao što su double i float, a oni služe za predstavljanje realnih brojeva.

III dio
Nakon upoznavanja sa tipovima za cijele brojeve i tipovima za realne brojeve, na ovom času učiš više o tipu koji predstavlja karaktere u programskom jeziku Java, a on se zove char.

IV dio
U ovom videu saznaj više o tipu koji može imati samo dvije vrijednosti: true i false. Tip koji odgovara ovim vrijednostima zove se boolean. Osim toga, naučićeš nešto više i o relacionim operatorima.

V dio
U posljednjem dijelu drugog časa, profesor Goran Šuković te upoznaje sa relacionim veznicima u programskom jeziku Java. Ovi relacioni veznici ti pomažu da dva izraza koja imaju tip boolean povežeš u jedan izraz.

 

I dio

U prvom dijelu trećeg časa profesor Goran Šuković te upoznaje detaljnije sa naredbom dodjeljivanja, nakon što si savladao/la primitivne tipove i naredbe koje si koristio/la za jednostavne programe.

II dio

U ovom videu ćeš naučiti kako se cijeli brojevi predstavljaju u programskom jeziku Java i koje su to operacije koje ti Java daje za predstavljanje cijelih brojeva.

I dio

Došli smo do četvrtog časa! :tada:

Ovdje ćeš naučiti novu metodu unošenja podatka ili učitavanja podataka u tvoj program. Programski jezik Java ima određene klase za sve operacije koje koristi, a danas se upoznaješ sa klasom scanner.

II dio

U ovom videu će te profesor Goran Šuković upoznati sa razgranatom strukturom programa odnosno opštim oblikom naredbe if.

III dio

Nakon što si u prethodnom videu savladao/la naredbu if koja ima else, u ovom videu te upoznajemo sa opštom naredbom if u kojoj nema dijela else.

IV dio

U prethodna dva videa si saznao/la nešto više o razgranatoj strukturi programa kada je u pitanju naredba if, a u ovom videu te upoznajemo sa naredbom switch.

I dio

U ovom videu ćeš saznati nešto više o ciklusima (naredbama) koje ti omogućavaju da jednu ili više naredbi izvršiš proizvoljan broj puta. U nastavku videa će se govoriti o ciklusu while.

II dio

Nakon što si se upoznao/la sa naredbom while, na ovom času ćeš, uz pomoć profesora Gorana Šukovića, uraditi isti zadatak samo ovog puta koristeći naredbu do-while.

III dio

U ovom videu ćeš se upoznati sa novim ciklusom koji se zove for. Uz pomoć profesora Gorana Šukovića češ uraditi isti zadatak kao u prethodna dva videa, samo sada uz korišćenje trećeg ciklusa – for.

IV dio

U prethodna 3 časa, svi zadaci koji su koristili različite cikluse imali su brojače koji broje koliko puta se izvršila zadata operacija. Na ovom času ćeš imati priliku da saznaš kako da riješiš zadatak koristeći ciklus sa neodređenim brojem operacija, odnosno u kojem nema brojača.

V dio

Stigli smo do posljednjeg dijela petog časa u kursu programski jezik Java. :tada: U ovom videu ćeš učiti o tome kako se definiše faktorijel i uz pomoć njega ćeš štampati vrijednost broja n!

Drugi kursevi:

8-16 godina

DoMEn škola programiranja 2021: Scratch

Zanima te kreiranje interaktivnih priča, igara i animacija? Scratch je besplatan programski jezik pomoću kojeg ćeš na zabavan način savladati osnovne pojmove programiranja.
12-14 godina

DoMEn škola programiranja 2021: C++

Ovdje ćeš naći početni kurs u programskom jeziku C++ namijenjen početnicima, osnovcima i svim srednjoškolcima koji do sada nisu učili programiranje, a žele da se oprobaju.